English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

خیریه و کار داوطلبانه

کمک به آبادانی روستاها و اشتغال روستاییان

کمک به آبادانی روستاها و اشتغال روستاییان

در ایران روستاهای مختلفی وجود دارند که به دلیل کم توجهی ویا کم بود امکانات فنی و ...

اطلاعات بیشتر

پروژه های فناوری و طرح ایده : پروژ های زیر در زمینه خرید، پیاده سازی، انتقال دانش فنی و  هم چنین نیازمندی به ارائه طرح ها و ایده ها در حوزه های علمی و فناوری به موسسه مهنا ارائه شده است.

خرید دانش فنی و خط تولید لنت ترمز

خرید دانش فنی و خط تولید لنت ترمز

با توجه به تغییر استاندارهای مربوط به لنت ترمز در ایران و شرایط زیست محیطی حاکم بر تولید آن ...
الیاف بازالت

الیاف بازالت

یک شرکت بزرگ عمرانی در نظر دارد به‌ منظور کسب دانش فنی و تولید الیاف بازالت با دارندگان این فناوری ...
سرمایه گذاری در طرح های صنعتی

سرمایه گذاری در طرح های صنعتی

موسسه مهنا به عنوان یک مجموعه خصوصی ارایه دهنده خدمات دانش بنیان آماده سرمایه گذاری در طرح ...

نیاز به متخصص : 

نیازمندی های زیر توسط موسسات علمی، تحقیقاتی، صنعتی، پژوهشی و... به موسسه مهنا ارائه شده است.

دعوت به سرمایه گذاری: پروژه های زیر توسط کارآفرینان، متخصصین و صنایع به لحاظ قابلیت اجرایی فنی و بازدهی اقتصادی مورد تحلیل، بررسی و تایید قرار گرفته است و برای جذب سرمایه گذار ی به موسسه مهنا پیشنهاد شده است.