English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

فراخوان اقتصاد زیستی

موسسه مهنا به منظور انجام تعدادی از پروژه ها در زمینه اقتصاد زیستی علاقمند به بهره‌گیری از توانمندی نخبگان و متخصصین ایرانی در این حوزه می باشد.

خواهشمند است علاقمندان به همکاری سوابق خود را به آدرس int1@mahnaa.com ارسال نمایند.