English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

مهنا مشاور

موسسه مهنا جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور، شبکه " مهنا مشاور " را راه اندازی می نماید.

بدون شک هر گونه جهش مثبت در ثروت ملی در گرو افزایش کار آمدی در تولید علم، دانش فنی، انتقال و بهره گیری از فناوری های پیشرفته، صنعتی سازی و مدیریت صحیح منابع و هم چنین احترام به حقوق مصرف کننده است. 

مهنا مشاور با اتکا به شبکه گسترده متخصصین، دانشمندان، صنعت گران، تجار و صاحبان سرمایه ایرانی علاقمند به کشور

( در داخل و خارج ) و همکاران خارجی خود، شما را در نیل به اهداف ارزشمند فوق یاری می نماید.

علاقمندان به بهره مندی از خدمات " مهنا مشاور " می توانند درخواست اولیه خود را در فرم مخصوص زیر تکمیل و به آدرس int1@mahnaa.com ارسال نمایند.

1 فرم متقاضیان دریافت مشاوره

هم چنین " مهنا مشاور " از کلیه متخصصین علاقمند به همکاری دعوت می نماید تا با تکمیل فرم درخواست زیر، توانمندی های خود را در رونق بخشی به کسب و کار و انتقال دانش فنی و تجربیات مهندسی و مدیریتی به کشور از طریق پیوستن به شبکه مشاوره " مهنا مشاور " به شراکت بگذارند.

1فرم مخصوص ثبت نام مشاوران