English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

مهنا مشاور

موسسه مهنا جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور، شبکه " مهنا مشاور " را راه اندازی می نماید.

بدون شک هر گونه جهش مثبت در ثروت ملی در گرو افزایش کار آمدی در تولید علم، دانش فنی، انتقال و بهره گیری از فناوری های پیشرفته، صنعتی سازی و مدیریت صحیح منابع و هم چنین احترام به حقوق مصرف کننده است. 

مهنا مشاور با اتکا به شبکه گسترده متخصصین، دانشمندان، صنعت گران، تجار و صاحبان سرمایه ایرانی علاقمند به کشور

( در داخل و خارج ) و همکاران خارجی خود، شما را در نیل به اهداف ارزشمند فوق یاری می نماید.

هم چنین " مهنا مشاور " از کلیه متخصصین علاقمند به همکاری دعوت می نماید، توانمندی های خود را در رونق بخشی به کسب و کار و انتقال دانش فنی و تجربیات مهندسی و مدیریتی به کشور از طریق پیوستن به شبکه مشاوره " مهنا مشاور " به شراکت بگذارند. 

جهت ارسال درخواست های خود و یا همکاری با " مهنا مشاور " می توانید از طریق آدرس int1@mahnaa.com و یااز طریق قسمت

تماس با ما (لطفا کلیک فرمائید) در سایت اقدام نمایید .