English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

شرایط و درخواست نمایندگی خارجی

مهنا به منظور گسترش هر چه بیشتر تعاملات ایرانیان خارج از کشور با بازیگران عرصه های علم، تکنولوژی، صنعت، تجارت و صاحبان سرمایه در کشور، از ایرانیان فعال و واجد شرایط در کشورها و شهرهای بزرگ  به عنوان نمایندگی مهنا دعوت به همکاری می نماید :

شرایط و ویژگی‌های نماینده مهنا در کشورهای دیگر:

1. علاقمند به ایران و رشد و توسعه هرچه بیش‌تر کشور در زمینه‌های علمی و اقتصادی
2. آگاهی از حدود وظایف و اختیارات نماینده
3. آگاهی از اهداف و حوزه‌های فعالیت مهنا
4. آشنایی و شناخت کامل با کشور محل اقامت و زبان آن کشور
5. توانمندی در برقراری ارتباط خوب و تعامل سازنده با ایرانیان و خارجی‌های فعال در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری
6. دارا بودن مدرک و سوابق تحصیلی مناسب و معتبر
7. آشنایی با قوانین و مقررات کشور محل اقامت
8. عدم سوء پیشینه در ایران و کشور محل اقامت
9. ترجیحاً دارا بودن شخصیت حقوقی و سابقه فعالیت تجاری

10. فعال بودن در محافل علمی، تخصصی و اجتماعی خصوصاً با ایرانیان

وظایف و اختیارات نماینده مهنا در کشورهای دیگر:

1. فعالیت موثر و کارامد در راستای اهداف مهنا

2. تبلیغات و اطلاع رسانی در زمینه فعالیت های مهنا

3. آشنایی و برقراری ارتباط  کاری با دارندگان علم و فناوری و سرمایه جهت تعریف پروژه همکاری مشترک با ایران

4. انجام مذاکرات اولیه با طرف های مربوطه در کشور محل اقامت تا تعریف پروژه  و انعقاد تفاهم نامه در راستای اهداف مهنا

5. شرکت فعال در همایش ها و نمایشگاههای مرتبط با اهداف مهنا تحت عنوان مهنا

6. انعکاس اخبار و پیشرفت ها و فرصت های علمی و فناورانه و تجاری در کشور محل اقامت به ایران

7. انعقاد قرارداد های تعهد آور (مالی و حقوقی ) از طرف مهنا صرفا پس از کسب مجوز کتبی از مهنا

8. رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور محل اقامت

9. پذیرش مسئولیت اقدامات خود در کشور محل اقامت

10. استفاده از سربرگ مهنا منحصرا با ذکر نمایندگی کشور محل اقامت

11. استفاده از لوگوی مهنا در همایش ها و نمایشگاهها مرتبط با اهداف مهنا 

12. شبکه سازی نخبگان و صاحب نظران ایرانی و خارجی در حوزه های علم و فناوری و تجارت وسرمایه گزاری با مهنا

13. انتفاع از منافع حاصل از همکاری با مهنا در قالب اجرای پروژه ها