English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

پروژه های فناوری و طرح ایده

پروژه های زیر در زمینه خرید، پیاده سازی، انتقال دانش فنی و هم چنین نیازمندی به ارائه طرح ها و ایده ها در حوزه های علمی و فناوری به موسسه مهنا ارائه شده است.

متقاضیان این پروژه ها سرمایه گذاران و صنایع فعالی هستند که جهت توسعه فعالیت های خود نیازمند به انجام پروژه های اعلامی می باشند.

متخصصان علاقمند به همکاری در این زمینه می توانند ضمن مطالعه دقیق شرح نیازمندی ارئه شده، پیشنهاد دقیق خود را با ذکر جزئیات (محتوا، زمان، هزینه و ...) و هم چنین معرفی دقیق سوابق و توانمندی خود را از طریق فرم مربوطه به مهنا ارسال نمایند.

در صورت علاقمندی به همکاری در بیش از یک پروژه، درخواست خود را بابت هر پروژه جداگانه ارسال نمایید. 

لیست پروژه ها عبارتند از ( برای نمایش لطفا کلیک فرمائید ) :

_ سرمایه گذاری در طرح های صنعتی

_ الیاف بازالت 

_ خرید دانش فنی و خط تولید لنت ترمز  ( کد پروژه : 208 )

_ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان ( کد پروژه : 240 )