English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

نیاز به متخصص

نیازمندی های زیر توسط موسسات علمی، تحقیقاتی، صنعتی، پژوهشی و... به موسسه مهنا ارائه شده است.

متخصصین علاقمند به همکاری در قالب های تعیین شده در هر موضوع می توانند با ارائه دقیق سوابق و مشخصات فردی و تخصصی خود، تقاضای خود را برای موسسه ارسال نمایند. 

در صورت علاقمندی به همکاری در بیش از یک پروژه، درخواست خود را بابت هر پروژه جداگانه ارسال نمایید. 

لیست نیازمندی ها عبارتند از ( برای نمایش لطفا کلیک فرمائید ) :

_ تولید گریس صنعتی ( M101 )

_ حوزه اپتیک ( M102 )

_ حوزه اقتصاد زیستی ( M103 )

_ پارک شیمی ( M104 )

_ حوزه نفت و گاز ( M105 )

زیبا سازی شهرهای فرودگاهی  ( M105 )