English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

تحقیق و پژوهش

سفارشات زیر جهت انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی به موسسه مهنا ارائه شده است.

علاقمندان به همکاری در این زمینه می توانند با مطالعه دقیق موضوع تحقیق، آمادگی خود را با ذکر کمیت، کیفیت، زمان، هزینه و.... نحوه انجام تحقیق را به صورت فایل برای موسسه مهنا ارسال نمایند.

در صورت علاقمندی به همکاری در بیش از یک پروژه، درخواست خود را بابت هر پروژه جداگانه ارسال نمایید. 

موضوعات تحقیق عبارتند از ( برای نمایش لطفا کلیک نمائید ) :

_  تهیه مقالات عملی در زمینه تحولات و پیشرفت‌های مختلف در صنعت بیمه ( کد پروژه : 243 )