English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

دعوت به سرمایه گذاری

پروژه های زیر توسط کارآفرینان، متخصصین و صنایع به لحاظ قابلیت اجرایی فنی و بازدهی اقتصادی مورد تحلیل، بررسی و تایید قرار گرفته است و برای جذب سرمایه گذار ی به موسسه مهنا پیشنهاد شده است.

سرمایه گذاران علاقمند به همکاری در هر یک از زمینه ها با مطالعه دقیق طرح پیشنهادی، نحوه، میزان و چگونگی سرمایه گذاری  مشارکت خود را با ذکر کلیه توضیحات ضروری طبق فرم پیوست برای موسسه مهنا ارسال دارند.

در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری در بیش از یک پروژه، درخواست خود را بابت هر پروژه جداگانه ارسال نمایید. 

لیست پروژه ها عبارتند از ( برای نمایش لطفا کلیک فرمائید ) :

پروژه تولید کاغذ از سنگ ( کد پروژه : 229 )

پروژه نیروگاه خورشیدی ( کد پروژه : 237 )

تأسیس کارخانه آب معدنی ( کد پروژه : 234 )

عینکی با قابلیت تنظیم نور ( کد پروژه :       )

_ تولید عسل داروئی ( کد پروژه :       )

تولید صنعتی نانو ذرات مورد استفاده در صنایع داروسازی و پزشکی ( کد پروژه :       )