English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

آموزش تخصصی و کارگاه آموزشی

نیاز های آموزشی زیر توسط موسسات فناور، صنایع، مراکز آموزشی و تحقیقاتی اعلام نیاز گردیده است.

علاقمندان به همکاری در هر یک از پروژه ها می توانند نحوه مشارکت، زمانبندی، هزینه و توضیحات دیگر به همراه مشخصات کامل و سوابق علمی خود را در قالب فرم های زیر ارائه نمایند. 

در صورت علاقمندی به همکاری در بیش از یک پروژه، درخواست خود را بابت هر پروژه جداگانه ارسال نمایید. 

لیست نیاز های آموزشی عبارتند از ( برای نمایش لطفا کلیک فرمائید ) :

1)  دعوت به برگزاری کارگاه آموزشی 

1)  کمک به آبادانی روستاها و اشتغال روستاییان