English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

خیریه و کار داوطلبانه

یکی از ویژگی های بارز ایرانیان که شهرتی جهانی دارد انسانیت، نوع دوستی و کمک به همنوعان است که همگی شاید در یک واژه مهمان نوازی خلاصه می شود و یا حداقل در یک ردیف قرار می گیرد.

مهنا در نظر دارد یک سری فعالیت های اجتماعی خیر خواهانه را در زمینه رشد و توانمند سازی هم وطنان نیازمند به حمایت و توجه را دوستانه و انسانی برنامه ریزی و اجرا کند. البته پیشنهاداتی از گذشته در این زمینه از هم وطنان عزیز مقیم خارج از کشور داشتیم که ما را مجاب به شروع فعالیت در این زمینه نمود.

فعالیت هائی که قصد داریم در مرحله اول ظرفیت سنجی نمائیم عبارتند از:

فعالیت "کار داوطلبانه" اعم از آموزشی، سلامت، ساخت ابنیه ضروری عمومی و از این دست فعالیت ها و هم چنین "اهداء وجه یا کالا" که در اموری مانند تامین پوشاک، کتاب، لوازم التحریر، لوازم پزشکی و داروئی، مواد غذائی و.. صرف خواهد شد.

در این رابطه ابتدا لازم است علاقمندان نسبت به علاقمندی و نحوه مشارکت خود اعلام آمادگی نمایند.

بر این مبناء بزودی برنامه هائی که در مرحله اول به عنوان هدف تعیین می شوند ( اعم از محل اقدام و نوع اقدام ) خدمت ایرانیان خیر و خیر اندیش ارائه خواهد شد. 

لیست فعالیت ها عبارتند از ( برای نمایش لطفا کلیک نمائید ) :

_ کمک به آبادانی روستاها و اشتغال روستاییان ( KH101)