English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

تأسیس کارخانه آب معدنی

فضای مورد نیاز: زمین به اندازه‌ی کافی در مالکیت صاحب چشمه‌ی آب (شخص خصوصی) قرار دارد.
مکان چشمه: در کوهستانهای اطراف تهران
نوع: آب معدنی و آشامیدنی مرغوب
آنالیز شیمی و فیزیک نمونه‌ی آب، کیفیت آنرا برای فروش به عنوان آب معدنی، تأیید کرده است.
پیش بینی سرمایه مورد نیاز: بسته به میزان سرمایه گذاری در فاز اول

آورده ی صاحب چشمه و زمین فقط مالکیت این دو بخش است و مابقی کار را بایستی طرف سرمایه‌گذار انجام دهد.

سرمایه گذاران علاقمند به همکاری در این پروژه می توانند نحوه، میزان و چگونگی سرمایه گذاری /  مشارکت خود را با ذکر کلیه توضیحات ضروری از طریق های زیر برای موسسه مهنا ارسال دارند.

آدرس ایمیل: int1@mahnaa.com

و یا از طریق قسمت تماس با ما (لطفا کلیک فرمائید) در سایت اعلام آمادگی نمایند .