English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

سرمایه گذاری در طرح های صنعتی

موسسه مهنا به عنوان یک مجموعه خصوصی ارایه دهنده خدمات دانش بنیان آماده سرمایه گذاری در طرح هایی مبتنی بر صنایع و فناوری های پیشرفته می باشد.

متقاضیان این پروژه سرمایه گذاران و صنایع فعالی هستند که جهت توسعه فعالیت های خود نیازمند به انجام پروژه های اعلامی می باشند.

متخصصان علاقمند به همکاری در این زمینه می توانند ضمن مطالعه دقیق شرح نیازمندی ارئه شده، پیشنهاد دقیق خود را با ذکر جزئیات (محتوا، زمان، هزینه و ...) و هم چنین معرفی دقیق سوابق و توانمندی خود را از طریق های زیر به موسسه مهنا ارسال نمایند.

به آدرس int1@mahnaa.com ارسال نمایند، و یا از طریق قسمت تماس با ما (لطفا کلیک فرمائید) در سایت اعلام آمادگی نمایند .

لازم به ذکر است پس از ارزیابی طرح ها، طی جلساتی نحوه سرمایه گذاری و مشارکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.