English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

الیاف بازالت

یک شرکت بزرگ عمرانی در نظر دارد به‌ منظور کسب دانش فنی و تولید الیاف بازالت با دارندگان این فناوری تعامل و همکاری نماید.

متقاضیان این پروژه سرمایه گذاران و صنایع فعالی هستند که جهت توسعه فعالیت های خود نیازمند به انجام پروژه های اعلامی می باشند.

متخصصان علاقمند به همکاری در این زمینه می توانند ضمن مطالعه دقیق شرح نیازمندی ارئه شده، پیشنهاد دقیق خود را با ذکر جزئیات (محتوا، زمان، هزینه و ...) و هم چنین معرفی دقیق سوابق و توانمندی خود را از طریق های زیر به موسسه مهنا ارسال نمایند.

به آدرس int1@mahnaa.com ارسال نمایند، و یا از طریق قسمت تماس با ما (لطفا کلیک فرمائید) در سایت اعلام آمادگی نمایند .

لازم به ذکر است پس از ارزیابی طرح ها، طی جلساتی نحوه سرمایه گذاری و مشارکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.