English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

نیاز به متخصص دارای ایده

نیاز به متخصص دارای ایده

متخصصین ایرانی خارج از کشور که دارای طرح و ایده می باشند ، می توانند در صورت تمایل از طریق موسسه مهنا تمامی مراحل تجاری سازی(ثبت طرح در داخل کشورتا فروش محصول) را دنبال نمایند.

علاقمندان می توانند ابتدافرم پروپزال طرح را دانلود نموده و پس از پر کردن فرم،آن را به همراه مشخصات خود و طرح در سایت مهنا(قسمت ثبت طرح و ایده) ثبت و ارسال نمایند.

کارشناسان مهنا پس از بررسی و ارجاع طرح به کارگروه مربوط پاسخ را به صاحب طرح و ایده اعلام می نمایند.


نیاز های فعلی موسسه مهنا

1- جمع آوری و بازیافت شیرابه زباله های شهری ( sorting )، بازیافت ( recycling ) استخراج و جداسازی مواد و اشیاء باارزش، امحاء زباله های شهری و تهیه مواد و کود از آنها.

2- چگونگی جمع آوری و بازیافت شیرابه زباله های بیمارستانی