English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

نیاز به متخصص برای برگزاری کارگاه آموزشی

نیاز به متخصص برای برگزاری کارگاه آموزشی

متخصصین ایرانی خارج از کشور که دارای کرسی های علمی می باشند می توانند در صورت تمایل از طر یق موسسه مهنا ، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای علمی تخصصی در تمامی زمینه ها نمایند.

علاقمندان می توانند فرم مربوط به کارگاه آموزشی را دانلود نموده و فرم را به همراه رزومه خود به آدرس info@mahnaa.com ارسال نمایید ،تا کارشناسان مهنا در اسرع وقت آن را بررسی و پاسخ را به شما اعلام  نمایند.