English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

کمک به آبادانی روستاها و اشتغال روستاییان

در ایران روستاهای مختلفی وجود دارند که به دلیل کم توجهی ویا کم بود امکانات فنی و سرمایه و یا حتی دوری از مرکز، یا ساکنین آنها مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگتر می شوند و یا با فقر و نداشتن امکانات رفاهی و فنی به زندگی در روستای خود ادامه می‌دهند. 

در طرح مذکور قصد بر آن است که با همکاری یک نهاد غیر دولتی (NGO) اقدام به آموزش حرفه و پیشه و ایجاد اشتغال در این روستاهای محروم کرد. همچنین، در نظر است که وضعیت منازل این افراد بهبود یافته و سطح معیشتی آنها را افزیش دهیم؛ به نحوی که اهالی روستا پس از کی مدت به خود کفایی رسیده و بتوانند هم برای خانواده خود و هم برای دیگر اهالی روستا درآمد زایی داشته باشند. این امر همچنین به عدم مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ کمک کرده و باعث پویایی اقتصادی در ایران خواهد شد. 
لذا از کلیه علاقمندان به همکاری به صورت داوطلبانه در این طرح، تقاضا می شود تا آمادگی خود را از طریق آدرس ایمیل زیر اعلام بفرمایند. همچنین چنانچه ایده و نظری برای توسعه و هر چه بهتر کردن این طرح دارید، از شنیدن آن از طریق همین راه ارتباطی خرسند خواهیم شد. 
آدرس ایمیل: int1@mahnaa.com