English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

نیاز به سرمایه گذار

نیاز به سرمایه گذار 

موسسه مهنا در راستای تحقق اهداف خود نیازمند سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور می باشد ، از اینرو از سرمایه گذاران محترم خواهشمندیم در صورت تمایل به همکاری با مهنا مشخصات خود و نیز زمینه های سرمایه گذاری را مشخص و به آدرس info@mahnaa.com  ارسال نمایید.

 کارشناسان مهنا در اسرع وقت پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.