English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

همکاری با مهنا

VN_iAmAgree
همکاری با مهنا

ایران کشوری است با ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی بسیار بالا، که از دیرباز تا کنون ایران را یکی از بازیگران مهم جهانی در عرصه های مختلف نمایان کرده است.این جایگاه قطعا بر مبنای خدمات ارزشمند نیروی انسانی خلاق، مبتکر، هوشمند و توانمند و هم چنین فرهنگ و اندیشه بلند ایرانی ها استوار گردیده است و تازه این بخشی از توان و ظرفیت ایرانیان بوده که ظهور و نمود پیدا کرده است.

رشد و توسعه علم وتکنولوژی و تغییرات سریع روندهای جهانی فرصت های بیشتری را نیز برای توسعه کشور فراهم می آورد، که می تواند جایگاه ایران و ایرانی را هر چه بیشتر در اوج قرار دهد و یکی از راه های نیل به این جایگاه عالی همکاری و  تعامل هر چه بیشتر ایرانیان با هم (خصوصا ایرانیان عزیز مقیم خارج از کشور که از فرهیختگان جامعه خود می باشند) و هم جنین بهره مندی بیشتر و بهتر از فرصت های بین المللی است.

مهنا از متخصصین و فناوران حوزه های فناوری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و... که علاقمند به رشد و توسعه کشور و همچنین برقراری تعاملات اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی بین فناوران داخلی و مقیم خارج برای رسیدن به اهداف ارزشمند بالا می باشند دعوت به همکاری می نماید.