English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

نشست نمایندگان استانی مهنا

 اولین نشست هم اندیشی نمایندگان استانی موسسه مهنا برگزار گردید.

چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵جلسه ای با حضورنمایندگان موسسه مهنا  آقایان: پژمان شیبانی ، مجید دادخواه تهرانی (استان اصفهان)،مسعود مناقبی (استان یزد) ،عبدالمجید زواری (استان  البرز) ، سرکار خانم  پروین حسنی زاده (استان فارس) و دوستان و همکاران  موسسه مهنا در دفتر مرکزی برگزار گردید.


در این جلسه پیرامون اهداف وبرنامه های موسسه مهنا و نحوه همکاری مشترک با نمایندگان استانی موسسه مهنا بحث و تبادل نظر گردید.

طی مراسم از نمایندگان مذکور با هدیه ای به رسم یادبود قدردادنی گردید. 


برنامه های نشست:

- طرح موضوعات از سوی مدیریت موسسه مهنا

- طرح موضوعات از سوی نمایندگان استانی

- پذیرایی و صرف ناهار

- بازدید از برج میلاد تهران