English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

زیبا سازی شهرهای فرودگاهی

با توجه به نقش حمل و نقل، علی الخصوص حمل و نقل هوایی در توسعه محلی و منطقه ای و همچنین روند بسیار سریع توسعه حمل و نقل هوایی در کشور، توسعه زیرساخت های نیز امری ضروری و لازم می باشد. یکی از شرکتهای فعال در عرصه طراحی و توسعه فرودگاهی علاقمند به همکاری با متخصصین این حوزه است که در زمینه طراحی شهرهای فرودگاهی، زیبا سازی شهری و ... تجربه و مهارت دارند. 

متخصصین علاقمند به همکاری در قالب های تعیین شده در این موضوع می توانند با ارائه دقیق سوابق و مشخصات فردی و تخصصی خود، تقاضای خود را از طریق های زیر برای موسسه ارسال نمایند. 

آدرس ایمیل: int1@mahnaa.com

و یا از طریق قسمت تماس با ما (لطفا کلیک فرمائید) در سایت اعلام آمادگی نمایند .