English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

اخبار

گروه محققان دپارتمان  (ماتریکس سلولی و پزشکی باز تولید) دانشگاه  منچستر که یکی از محققان  بیوتکنولوژیست ایرانی  به نام خانم دکتر پریسا رنجزاد نیز عضو ... ... [ ادامه مطلب ]
این ابزار برای دستگاه‌های قضایی و کمک به خانواده‌ها در مکانیابی کودکان گمشده‌ کمک می‌کند. گروه علمی « تیتریک »؛ محققان به سرپرستی یک محقق ایرانی، نوعی ابزار شناسایی ... ... [ ادامه مطلب ]
دانشمندان با کمک یک محقق ایرانی با نام مهدی سعادت و با الهام از فلس کوسه موفق به طراحی پهپاد، هواپیما و توربین‌ شدند. دانشمندان برای ساخت ماشین‌های ... ... [ ادامه مطلب ]
در فهرست ۱۰۱ استعداد برتر ۲۰۱۸ سوئد، نام پنج جوان کارآفرین ایرانی دیده می شود. مجله «وکانز افرر» (تجارت هفته)‌ هر ساله فهرستی از ۱۰۱ ابر استعداد سوئد در ... ... [ ادامه مطلب ]
ایرانیان خارج از کشور برای درخواست بیمه، نیاز به سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند و می توانند بدون سابقه قبلی، بیمه پردازی خود را آغاز کنند.به ... ... [ ادامه مطلب ]
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت:در حال حاضر از جمع ۴ میلیون و هفتصد هزار دانشجوی ایرانی، ٤٨ هزار دانشجو در خارج از کشور داریم که تنها ۱۲ هزار نفر در آمریکا تحصیل می‌کنند. ... ... [ ادامه مطلب ]