English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

جایزه ‌ Caspar Bowden توسط محقق ایرانی

در روز دوم آگوست 2018، دکتر رضا شکری، به خاطر تحقیقات برجسته اش در فناوری‌های به منظور ارتقاء حریم خصوصی که در سمینار سالانه فن آوری افزایش حریم خصوصی ارائه شد، موفق به دریافت جایزه ‌ Caspar Bowden گردید.

جایزه Caspar Bowden هر ساله به دو مقاله پژوهشی که کمک‌های شایانی به توسعه فناوری‌های ارتقاء حریم خصوصی (PET) داشته اند اعطا می شود و امسال دکتر شکری و همکارانش برای مقاله خود با عنوان " Membership Inference Attacks against Machine Learning Models" موفق به دریافت این جایزه معتبر شدند. دکتر شکری و تیم ایشان بر روی طراحی الگوریتم‌های جدید برای تجزیه و تحلیل حریم خصوصی داده‌ها در یادگیری ماشین‌ها و برای شناسایی و کشف آسیب پذیری‌ها موجود در ارائه دهندگان خدمات عمده یادگیری ماشین‌های تجاری، مانند گوگل و آمازون، کار کردند.