English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

شرکت در نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان خلاق و فناور

موسسه مهنا در دومین دوره نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور که در تاریخ 19 الی 22 مهر ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران – بوستان گفتگو – و با حمایت و میزبانی معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار گردید، شرکت نمود. در این نمایشگاه بیش از 300 شرکت و موسسه دانش بنیان محصولات، خدمات و توانمندی های خود را به معرض ارائه بازدید کنندگان قرار دادند. از این 4 روز برگزاری این نمایشگاه تخصصی استقبال بی نظیر به عمل آمد. 

موسسه مهنا نزدیک به یکصد جلسه و یا گفتگوی کاری با ذینفعان و علاقمندان به حوزه فعالیت خود برگزار نمود که منجر به 65 تعداد درخواست همکاری در حوزه های دانش فنی، سرمایه‌گذاری و خدمات فناوری و تجاری سازی فناوری گردید.