English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

معرفی فعالان ایرانی خارج از کشور در حوزه ژئو فیزیک اکتشافی

امروزه به منظور شناسایی ساختارهای زیر سطحی و منابع زیرزمینی از جمله مواد معدنی و آب، نیازمند استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی جدیدی می‌باشیم که این روش‌ها باید بگونه‌ای باشند که علاوه بر رعایت اصول زیست محیطی و صرفه‌جویی در زمان انجام عملیات و نیاز کمتر به برداشت‌های زمینی با هدف کاهش هزینه‌ها، امکان شناسایی دقیق ناهمگنی‌ها با عمق کاوش زیاد (تا عمق 5 کیلومتر زیر سطح زمین) را نیز فراهم نمایند.

در این خصوص در شهریور 1395، برحسب اعلام نیازمندی یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اکتشاف ، تعدادی از متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور که در حوزه ژئوفیزیک اکتشافی فعال و علاقمند به همکاری بودند، ثبت نام و به شرکت خصوصی متقاضی معرفی گردیدند تا به صورت دورکاری از خدمات مشاوره ایی آن ها بهره مند گردند.