English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

معرفی فعالان ایرانی خارج از کشور در حوزه نفت و انرژی

در پی درخواست شرکت ملی نفت در بهمن ماه 1394، مبنی بر معرفی متخصصین و فعالان  در حوزه های پایین دستی و بالادستی نفت از ایرانیان مقیم خارج ، موسسه مهنا طی ارتباط و هماهنگی با ایرانیان مقیم خارج  موفق گردید.

تعداد 2500 نفر از متخصصین این حوزه در خارج از کشور را  ثبت نام و بانک اطلاعاتی خوبی  از متخصصین و توانمندیهای فناورانه ایرانیان مقیم خارج  تهیه نماید.