English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

فناوری کاهش تبخیر آب پشت سد ها

در این طرح پیشنهادی با استفاده از فناوری های پیشرفته نانو از تبخیر آب سدها به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

براساس آمارهای موجود، از حجم حدود 40 میلیارد مترمکعبی مخازن آبی کشورمان، سالانه یک میلیارد متر مکعب تبخیر می شود؛ بنابراین با کاهش میزان این تبخیر می توانیم مانع هدررفت آب از پشت سدها شویم ، این موضوع از دغدغه های مهم در حفظ و نگهداری مخازن آبی میباشد.

گفتنی است استفاده از این محصول و نحوه تاثیر آن در جلوگیری از تبخیر منابع ذخیره آب در کشورهای آمریکا، استرالیا، هندوستان، ترکیه، فیلیپین و سنگاپور مثبت بوده است. 
این پروژه در خرداد ماه 1396، با وزارت نیرو مطرح گردید اما مورد استقبال قرار نگرفت.