English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

زیبا سازی شهرهای فرودگاهی

با توجه به نقش حمل و نقل، علی الخصوص حمل و نقل هوایی، در توعه محلی و منطقه ای و همچنین روند بسیار سریع توسعه حمل و نقل هوایی در کشور، توسعه زیرساخت های نیز امری ضروری و لازم می باشد. یکی از شرکتهای فعال در عرصه طراحی و توسعه فرودگاهی علاقمند به همکاری با متخصصین این حوزه است که در زمینه طراحی شهرهای فرودگاهی، زیبا سازی شهری و ... تجربه و مهارت دارند. 
علاقمندان به همکاری می توانند با ارائه رزومه به آدرس زیر، آمادگی خود راعلام نمایند. 

آدرس ایمیل: int1@mahnaa.com

و یا از طریق قسمت تماس با ما (لطفا کلیک فرمائید) در سایت اعلام آمادگی نمایند .